Galeria

Piwnice Mas­sandry

Prezen­tu­jemy galerię zdjęć naszych bogato wyposażonych piwnic, w których leżakują wina, także najs­tarsze, datowane na 1775 rok.

Poniżej prezen­tu­jemy imponu­jącą architek­turę zabu­dowań Massandry.

Doskon­ały smak naszego wina har­mo­nizuje z pięknem kra­jo­brazu krym­skiego, którego frag­menty ukazu­jemy na poniższych fotografiach.